U svakodnevnom životu susrećemo se sa pojmom ‘protein’ i ‘peptid’, ponekad možda u nedoumici da li se radi o istim ili različitim supstancama. Proteini su supstance organske prirode, sačinjeni od amino kiselina. Peptidi u svom sastavu takođe sadrže amino kiseline ali u manjem broju nego proteini.  Peptidi se dele na više kategorija, u zavisnosti od broja amino kiselina u svom sastavu. Na primer, di-peptid sadrži dve aminokiseline, dok tri-peptid sadrži tri koje su međusobno povezane u specifičnom poretku koji je jedinstven za taj peptid.  Proteini i peptidi dele neke zajedničke karakteristike, na primer, kada je reč o njihovoj termolabilnosti (preko 40°C). Karakteristike peptida, hemijska struktura, kao i njihova savremena primena u oblastima lečenja bolesti i u kozmetici, predmet su interesovanja mnogih istraživača.

Epigenetski osvrt

Epigenetika je biološka disciplina koja tumači ispoljavanje genetskih informacija na nivou ćelije. Kao takva, pruža široke mogućnosti kontrole bioloških procesa na nivou ćelije.  Ruski profesor Khavinson,  bavi se dugi niz godina istraživanjem upotrebe peptida u medicinske svrhe. On je zapazio da su peptidi bili u stanju da delimično povrate vid pacijentima koji su izgubili vid. Kako tvrdi profesor Khavinson, peptidi životinjskog porekla, tokom duže upotrebe kroz adekvatno formulisani preparat, u stanju su da iskažu visoko specifičnu biološku aktivnost te da stimulišu sintezu proteina, regenerišu tkiva a time i glavne funkcije ciljnih organa.  

Proces starenja kože

Epidermis, dermis i hipodermis su osnovna tri sloja kože. Epidermis je jedan od najaktivnijih tkiva u organizmu, sa izraženom mogućnošću regeneracije.(Slika 1)

Kroz gornji sloj epidermisa kontinuirano se stvaraju nove ćelije i oslobađaju stare ćelije. Međutim, regeneracija i funkcionalnost epidermisa se menja sa procesom starenja. Studije ukazuju da se vremenom usporava epidermalna regeneracije te se kao posledica javljaju znaci starenja kože kao što je nastanak bora, pojačana pigmentacija, hrapavost kao i gubitak blistavog izgleda. Na starenje kože utiču faktori sredine kojima smo svakodnevno izloženi. Preterana izloženost sunčevim zracima, (posebno UVA zračenje) pušenje, izloženost zagađenju vazduha i okoline, kao i neadekvatna ishrana znatno utiču na to da naša koža počne da prevremeno stari. Već od 35. godine života dolazi do vidljivih promena u sastavu i strukturi kože, te do smanjenja količine kolagena i elastina, proteina koji održavaju glatkost i blistavost kože. Takođe je pokazano da se vremenom količina hijaluronske kiseline prirodno smanjuje, čime se snižava stepen hidratacije kao i elastičnost kože. S’ tim u vezi, možemo bolje razumeti značaj primene hijaluronske kiseline u anti-ageing programima koja kao takva pruža vrlo dobar stepen hidratacije kože, te preventivno deluje na proces starenja kože. (Slika 2)

Upotreba peptida u kozmetici 

U poslednjih dvadeset godina vidljiv je porast primene peptida u kozmetici u okviru zaustavljanja i usporenja procesa starenja kože putem podsticanja regulacije procesa samoobnavljanja na nivou ćelije.  Rezultati eksperimentalnih naučnih studija ukazuju na zaključak da su efekti Khavinson-ovih peptida bazirani na epigenetskoj regulaciji ekspresije gena kao i sintezi proteina od značaja za regulaciju funkcionalnih aktivnosti ćelije i antioksidantne zaštite protiv prevremenog starenja kože. Kao što je gore navedeno, peptidi se dele prema svojoj strukturi ali i prema svom dejstvu (Slika 3)

U kozmetici je trenutno u upotrebi oko 30 različitih peptida, a među najzastupljenijima su: Acetil-hexapeptid-8 (šest aminokiselina povezanih peptidnim vezama), Palmitoil-pentapeptid-3, Bakar-tripeptid, Acetil-tetrapeptid. Svaki od njih ima specifično dejstvo, sto je naznačeno na slici 3.

Šta nam kažu kliničke studije?

Klinička studija, izvedena sa ciljem da se ispitaju efekti peptida (acetyl –hexapeptid -8, zaštićeno ime: REPROAGETM peptide) na obnovu i regeneraciju kože na humanim volonterima. Dve grupe od po 20 volonterki starosnih grupa između 35-40 i 50-55 godina starosti koristile su  kremu dva puta dnevno tokom 56 dana. Pažljivo su praćeni i upoređivani efekti na njihovoj koži, a rezultati su beleženi putem posebnih aparata za procenu kože kao i fotografija. Analizom rezultata, pokazano je da acetyl-hexapeptid-8 delujući na nivou ćelije, pospešuje njeno reprogramiranje, samoobnavljanje i regeneraciju. Studija je ukazala na pozitivne rezultate upotrebe REPROAGETM peptida u obnovi i regeneraciji kože. Površinski sloj kože (Stratum corneum) je obnovljen i revitalizovan, sa izgledom kože mlađe i do 17 godina, efektom koji je vidljiviji u grupi 50-55 godina. Uočena je značajna razlika između efekata na koži tretirane, i placebo (ne tretirane) grupe ispitanika.

Koža ispitanica u grupi 50-55 godina koje su koristile kremu sa  REPROAGETM peptidima je bila glatkija i blistavija sa 41,3% manje gruboće u odnosu na one koje su koristile placebo. Rezultati studije su potvrđeni metodom analize fotografija visoke rezolucije, kao i aparatom za merenje parametara kože, gde je uočeno da je blistavost kože povećana za 1.5% mereno posle 56 dana upotrebe kozmetičkog preparata. (Slika 4)

Prikaz sveukupnog poboljšanje strukture i izgleda kože na početku i 56 dana nakon primene preparata sa REPROAGETM Peptidima 
izvor: Reproagetm peptide Technical Report, © 2016 The Lubrizol Corporation, prikazano sa dozvolom autora

Zaključak

Kroz relativno kratak prikaz o peptidima može se zaključiti da postoje  nesagledive mogućnosti njihove primene ne samo u kozmetici već i medicini, gde se putem regulacije finih ćelijskih mehanizama može podstaći proces regeneracije ćelije i tkiva. Obzirom da u sadašnjem vremenu imamo raznovrsne izbore i mogućnosti postizanja podmlađenog izgleda, izbor peptida kao kozmetički aktivnih supstanci sa klinički potvrđenim efektima jeste kvalitetan izbor.  Na osnovu dosadašnjih saznanja, moguće je očekivati da će buduća istraživanja peptidnih molekula i  njihovog dejstva dati dodatne odgovora i ponuditi dodatne mogućnosti prevencije starenja, lečenja i izlečenja bolesti.


Slične objave

Newsletter