Supstance koje obezbeđuju efikasnu i bezbednu zaštitu kože od ujeda insekata i krpelja nazivaju se repelenti, a preparati koji ih sadrže nazivaju se repelentni preparati. Repelenti su supstance prirodnog (biljnog) ili sintetskog porekla koje svojim mirisima odbijaju insekte i krpelje kako od ljudske tako i od životinjske kože. Prilikom primene ovih proizvoda treba obratiti pažnju na sledeće:

 • Nanositi repelentni preparat u tankom sloju i samo na otkrivenu kožu (ne nanositi na kožu prekrivenu odećom)
 • Ne nanositi preparat na rane, iritiranu kožu, posekotine ili ekcematoznu kožu
 • Ne nanositi preparat na oči i usta. Ne udisati repelentni sprej.
 • Kada se koristi sprej ne raspršivati ga direktno na lice (već na dlanove, pa nakon toga naneti na lice)
 • Ukoliko postoji sumnja na pojavu neželjenih reakcija odmah isprati preparat sa kože, a ukoliko se simptomi ne povuku kontaktirati lekara i obavezno poneti korišćeni preparat sa  sobom (neželjena reakcija na repelent se obično manifestuje iritacijom kože)
 • Ukoliko je potrebno naneti i preparat za zaštitu kože od sunca, onda se najpre nanosi on  pa repelentni proizvod
 • Preporuka je da se deca do dve godine starosti ne štite od insekata repelentnim preparatima već mrežicama za zaštitu od insekata preko nosiljki i kolica
 • Deci do deset godina ne treba dozvoliti da samostalno nanose preparat
 • Koristiti preparate na kojima je označeno da su za decu ili se mogu primenjivati kod dece
 • Roditelji preparat nanose prvo na svoje ruke pa tek onda na kožu deteta
 • Ne nanositi preparat na lice i dlanove deteta

 


Slične objave

Newsletter