Dehidratacija predstavlja stanje u kome telo gubi više tečnosti nego što je unosi, a ukoliko se zapostavi, stanje se može pogoršati i dovesti do ozbiljnih problema. Dehidratacija se veoma često dešava kod akutne dijareje i povraćanja, kod povišene telesne temperature, kod osoba koje dugo borave na suncu i koje se preterano znoje pri intenzivnim fizičkim aktivnostima, kod preteranog unosa alkohola, ali i kod osoba koje uzimaju diuretike ili imaju dijabetes. Najveći rizik od dehidratacije imaju bebe, deca i starije osobe pa je kod njih potreban poseban oprez tokom letnjih vrućina ili pojave dijareje i visoke temperature.

Znaci koji ukazuju da ste dehidrirali

Simptomi dehidratacije zavise od količine izgubljene tečnosti pa tako razlikujemo:

• Blagu dehidrataciju gde se izgubi 1 do 2 litra tečnosti (javlja se žeđ, suvoća usta i usana, primetan je koncentrovaniji urin tamno žute boje)
• Srednje tešku dehidrataciju sa gubitkom od 2 do 4 litra tečnosti (primetna je značajnija žeđ, suvoća usta, upale oči, smanjena količina urina, koncentrovan urin, blaga konfuzija, vrtoglavica, slabost, razdražljivost, koža koju uštinete polako se vraća)
• Tešku dehidrataciju gde se izgubi više od 4 litra tečnosti (veoma izražena žeđ, upale oči, pacijent teško pije tečnost, letargija ili nesvest, ubrzan rad srca, nizak krvni pritisak, mišićna slabost, suva koža i sluzokoža)

 

Rehidratacija – nadoknada izgubljene tečnosti

U stanjima pojačanog gubitka tečnosti, pre svega kod akutne dijareje, povraćanja, povišene telesne temperature, ali i tokom izrazitih vrućina veoma je važno pacijentima naglasiti da je neophodno da pravilno nadoknade izgubljenu tečnost i spreče dehidrataciju. Preporuka je da se unosi dovoljna količina tečnosti, pre svega vode i nezaslađenog čaja, zatim supa, a u slučaju dijareje neophodno je i prilagoditi ishranu (kuvana riža, dvopek, banane i sl).

U ovim stanjima veoma je korisna primena specijalno formulisanih rastvora za rehidrataciju koji su dostupni najčešće u vidu praškova ili šumećih tableta koji se rastvaraju u vodi (engl. Oral rehydration salts -ORS). Svetska zdravstvena organizacija (SZO) daje propis za izradu ovih rastvora koji sadrže tačno određene količine natrijum hlorida, kalijum hlorida, glukoze i natrijum citrata koji se rastvaraju u vodi. Ovaj sastav ORS je prošao opsežne kliničke procene i testove stabilnosti. Glukoza olakšava apsorpciju natrijuma (a samim tim i vode) u tanko crevo; natrijum i kalijum su potrebni da nadoknade gubitak ovih esencijalnih jona tokom dijareje i povraćanja; citrat ispravlja acidozu koja nastaje kao rezultat dijareje i dehidracije.

U zavisnosti od proizvoda, tačno je deklarisana količina vode u kojoj se rastvara prašak ili šumeća tableta. Veoma je važno da za izradu rastvora koristite ispravnu vodu, najčešće se koristi prokuvana voda ohlađena na sobnu temperaturu, ali može i čista flaširana voda.

Kako nadoknaditi izgubljenu tečnost

            Način nadoknade izgubljene tečnosti zavisi od nivo dehidratacije. Kod blage i srednje teške dehidratacije izgubljena tečnost se nadoknađuje oralnim putem, pijenjem vode ili rastvora za rehidrataciju (ORS). Rastvori za rehidrataciju se piju polako, jedan do dva gutljaja pa se napravi pauza 5 do 10 minuta. Na ovaj način se rastvor najbolje resorbuje, a ukoliko je uzrok dehidratacije povraćanje ili dijareja, na ovaj način izbegavamo da pijenjem veće količine tečnosti ne izazovemo opet nagon za povraćanjem ili pražnjenjem creva.

Ukoliko su prisutni znaci teške dehidratacije neophodno je pacijenta odvesti lekaru. Lečenje teške dehidratacije sprovodi se intra venskom infuzijom, a ukoliko je pacijent svestan i  može da guta daje se po nekoliko gutljaja rastvora za rehidrataciju.

Terapija ORS traje dok god postoje simptomi i znaci dehidratacije.

 

Mere opreza

            Pre svega, vodite računa da ne dođete u situaciju da dehidrirate. Leti, tokom toplih dana izbegavajte bavljenje intenzivnim aktivnostima napolju po vrućini i obavezno pijte dovoljno vode. Bebe, deca i stariji ljudi su posebno osetljivi na gubitak tečnosti pa je potreban dodatni oprez tokom letnjih vrućina. U slučaju akutnih priliva, povraćanja, povišene temperature reagujte odmah, pokušajte što pre krenuti sa nadoknadom tečnosti. Nemojte čekati da vas u potpunosti dijareja ili povraćanje iscrpi.

            Prilikom korišćenja ORS potreban je oprez kod pacijenata sa teškom akutnom pothranjenošću. Oni treba da koriste oralnu rehidrataciju sa niskoosmolarnim ORS umesto standardnog rehidratacionog rastvora. Ako tokom primene ORS očni kapci postanu otečeni treba zaustaviti primenu ORS i dati običnu vodu. U slučaju povraćanja zaustaviti unošenje ORS na 10 minuta, a zatim nastaviti sporije (veoma male količine, ali češće); ne zaustavljati rehidrataciju.

 


Slične objave

Newsletter