Higijenski i zdravstveno ispravna voda za piće jedan je od osnovnih preduslova dobrog zdravlja, a pristup vodosnabdevanju i kvalitet vode za piće Svetska zdravstvena organizacija je svrstala u osnovne pokazatelje zdravstvenog stanja stanovništva. Svima nam je voda neophodna pa je tako na svima nama da brinemo i čuvamo vodu i rešavamo krize koje su povezane sa zagađenjem i nestašicom vode. Primeri šta možete uraditi da pomognete očuvanju voda:

  • Štedite vodu! Kraće se tuširajte i ne dozvolite da slavina teče kada perete zube, sudove i pripremate hranu.
  • Prestanite da zagađujete! Ne bacajte otpad od hrane, ulja, lekove i hemikalije u toalet ili odvode.
  • Ne ostavljajte bilo kakav otpad u blizini reka, jezera, mora, itd.
  • Organizujte akcije čišćenja priobalnih oblasti i podignite svest zajednice o važnosti čiste i nezagađene okoline.
  • Zasadite drveće! Drveće je od velike pomoći očuvanju ekosistema i smanjenja zagađenosti.

U skladu sa ovogodišnjim sloganom Svetskog dana voda „Uradi šta možeš. Ubrzaj promene.“


Slične objave

Newsletter