Candida albicans i druge vrste kandida zbirno označene kao C. species, jednoćelijske su gljive koje najbolje opstaju na toplim i vlažnim površinama, i uobičajeno se mogu naći na koži i sluzokoži organa za varenje i organa za reprodukciju, gde žive kao deo normalne flore. Do infekcija uzrokovanih kandidom najčešće dolazi usled pada imuniteta osobe. Infekcije su najčešće uzrokovane vrstama gljiva koje su već prisutne na koži i sluzokoži pacijenta, i u suštini predstavljaju poremećaj normalne flore, odnosno dolazi do porasta broja gljiva u odnosu na bakterije, i pojave simptoma. U veoma retkim slučajevima može doći do prenošenja infekcije, ali je tada potrebno da kod inficirane osobe postoji smanjena otpornost ili oštećenje kože ili sluzokože. U slučaju teškog oštećenja imuniteta, koje se manifestuje drastičnim padom broja leukocita – kod onkoloških i hematoloških bolesnika, ili u slučaju nezrelosti imunološkog sistema kao kod nedonoščadi, može doći do prodora gljiva u krvotok i unutrašnje organe. Pojavi infekcije gljivicama doprinosi uzimanje antibiotika širokog spektra, endokrina oboljenja, posebno diabetes mellitus, korišćenje kortikosteroidnih lekova, trudnoća i stanja oslabljenog imunog sistema.

 

 


Slične objave

Newsletter