Preteške školske torbe su čest uzrok bolova u leđima, grudima i vratu, kao i lošeg držanja, koje može dovesti do različitih deformiteta kičme koji se javljaju u periodu intenzivnog rasta i razvoja kod dece.

Na osnovu podataka sistematskih pregleda dece školskog uzrasta, obavljenih tokom 2021. godine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Beogradu, utvrđeno je da je loše telesno držanje prisutno kod 11,7% pregledane dece, pri čemu je ono izraženije kod dece u osnovnoj školi. Od ukupno pregledane dece, oko 12% njih ima neki deformitet kičmenog stuba. Najčešće zastupljen deformitet je kifoza (krivljenje kičme unazad) sa udelom od 6,3%. Preporuka lekara, pre svega ortopeda i fizijatara, je da težina školske torbe sa školskim priborom i pratećom opremom treba da iznosi 5 - 10%, do najviše 15% telesne težine deteta, iznad čega ona štetno deluje na koštano-mišićni sistem i njegov razvoj. Na primer, dete težine 22-25kg (prosečna težina deteta pri polasku u prvi razred osnovne škole), ne bi trebalo da nosi školsku torbu težu od 2-2,5 kg.

 


Slične objave

Newsletter