Menadžerska bolest predstavlja skup simptoma koji nastaju zbog dugotrajne izloženosti profesionalnom stresu. Za menadžersku bolest bi se moglo reći da je epidemija novog doba koja sve više ugrožava mlađe i ljude srednje životne dobi. Bolest češće zahvata muškarce nego žene pri čemu muškarcima najčešće stvara srčane probleme, dok je kod žena češće prisustvo depresije i apatije. Određena istraživanja ukazuju da je profesionalni stres povezan sa značajnim smanjenjem HDL holesterola, posebno kod muškaraca, i sa povećanjem telesne težine i kod muškaraca i žena. 

Simptomi karakteristični za menadžersku bolest odnosno profesionalni stres su: osećaj brzog ili nepravilnog srčanog rada, prekomerno znojenje, poremećaji sna, apetita itd. Prilikom pregleda mogu se uočiti brža srčana radnja i povišena vrednost arterijskog pritiska. Na razlike u visini krvnog pritiska pored profesionalnog stresa utiče i radno vreme i rad u smenama.


Slične objave

Newsletter