Prehlada, grip

Suplementi


Imunizacija stanovništva protiv gripa u Republici Srbiji u sezoni 2021/2022.

Grip je veliki javnozdravstveni i socio-ekonomski izazov, imajući u vidu epidemijski potencijal bolesti i komplikacije u grupama u riziku, koji dovodi do smanjenja radne sposobnosti  i optereće...

Pozitivan efekat propolisa na zdravlje

Pčelinji proizvodi (propolis, matični mleč, polen) ispoljavaju pozitivan efekat na zdravlje, a propolis se za tu svrhu koristi već preko 2000 godina. Primena ovog prirodnog proizvoda je viš...

Prehlada, grip ili COVID-19

Temperatura, jeza, bolovi u telu, kašalj. Sve su ovo simptomi karakteristični za prehladu, grip, korona virus, poznatiji kao COVID-19. Kako ih razlikovati?

INFEKCIJE GORNJIH RESPIRATORNIH ORGANA

Pred nama je dug jesenji period koji je iz zdravstvenog ugla period sa učestalim infekcijama ...

Grip

Grip ili influenca je oboljenje organa za disanje koje kod ljudi izazivaju virusi influence tip A i tip B.

Newsletter